Här kommer en liten förklaring om vad som gäller för olika åldersgränser på Bio. Dessa regler gäller naturligtvis även hos oss på Högboda Bio och vi ber våra besökare resepektera dessa

15-årsgräns innebär att man utan vuxens sällskap ska ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns.

Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film har bedömts kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

11-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste fyllt 11 år. I vuxens sällskap är det tillåtet att se filmen från 7 års ålder.

7-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste fyllt 7 år. I vuxens sällskap är filmen barntillåten.

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

Ej granskad innebär att ingen åldersgräns är satt ännu då filmen inte har hunnit granskas av Statens Medieråd. Vi uppdaterar omgående på filmens sida på filmstaden.se när åldersgräns är satt. Om biljetter finns att köpa trots att åldersgränsen inte är satt så gäller 15 års åldersgräns, men kan komma att sänkas efter granskning.

Biljetter går att återköpa på en biograf senast 15 minuter innan filmstart om åldersgränsen gör att du eller någon i ditt sällskap inte kan se filmen.

Som biografägare och som arena för publika visningar av film är vi skyldiga att kontrollera att lag om åldersgränserna följs (Lag 2010:1882, §11).

Med vuxen avses en person som fyllt 18 år och är myndig. Man behöver vara beredd att kunna styrka sin ålder med en ID-handling, till exempel pass.

Information om dessa lagar och förordningar finns på http://www.statensmedierad.se.